บทที่ 1: คำสอนคริสเตียนที่ถูกต้องควรแสดงผลดี ไม่ใช่ผลร้าย
🍇

บทที่ 1: คำสอนคริสเตียนที่ถูกต้องควรแสดงผลดี ไม่ใช่ผลร้าย