บทที่ 4: ความประกอบกันของเพศ (Gender Complementarity) เป็นเพียงมาตรฐานของสังคม ไม่ใช่หลักคำสอนของพระคัมภีร์
⚧️

บทที่ 4: ความประกอบกันของเพศ (Gender Complementarity) เป็นเพียงมาตรฐานของสังคม ไม่ใช่หลักคำสอนของพระคัมภีร์